Politika privatnosti

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Soleado doo sa sedištem na adresi Dimitrija Tucovića 66, Pančevo (u daljem tekstu: Soleado doo) izdaje ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta: www.soleadohome.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Soleado doo pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno i shvata da je zaštita podataka o ličnosti od izuzetnog značaja za Vas.

Rukovalac

Vaše lične podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

Soleado doo Pančevo

Dimitrija Tucovića 66

26000 Pančevo

MB: 20909030

PIB: 107980423

Email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Vrsta podataka i način njihove obrade

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime, prezime, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona), email adresu, adresu stanovanja odnosno adresu za isporuku proizvoda).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta, na društvenim mrežama „Facebook“ i „Instagram“ i/ili na druge načine.

Svrha obrade Vaših podataka

Soleado doo prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta;

izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Soleado dooa-a;
rešavanja Vaših zahteva;
pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Soleado doo-a i njihovog reklamiranja putem obaveštenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obaveštenja odnosno newsletter-a) i
unapređenja naših usluga.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Soleado doo.

Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik Veb-sajta ili nas kontaktirate email-om, poštom ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rešavanja reklamacije, kupovine proizvoda i dr. Na primer, ako želite da se registrujete kao korisnik Veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu.

Ukoliko koristite Veb-sajt i registrujete se kao korisnik Veb-sajta povodom čega nam poveravate podatke o Vašoj email adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsetnike i obaveštenja. U svakom trenutku slanje obaveštenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.

Odjavu sa mail liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sledećih načina: slanjem email-a na adresu: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. ili slanjem pisma Soleado doo Pančevo.

Deljenje vaših podataka o ličnosti

Soleado doo koristi odgovarajuće administrativne, tehničke i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Uzimajući u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrade koju vršimo, vršimo procenu primenjenih mera i njihove adekvatnosti.

Obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

Google, Inc Analitičke usluge
Sjedinjene Američke Države
Facebook, Inc
Analitičke i marketinške usluge
Sjedinjene Američke Države

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Soleado doo čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:

lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta čuvamo i obrađujemo za sve vreme koje ste registrovani kao korisnik odnosno do Vaše odjave;
za izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Soleado doo-a podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja uključujući i vreme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtevima koji se odnose na kupovinu proizvoda, osim ukoliko ne zahtevate da se Vaši podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova (u kom slučaju će oni, ukoliko brisanje zatražite pre isteka ugovornog odnosa, biti pseudonimizirani);
prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;
Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mail liste odnosno dok ne opozovete prisatnak i
prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.
Vaše lične podatke možemo da čuvamo i nakon što prestanete da koristite usluge Soleado doo-a ili prestanete da koristite Veb-sajt u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Soleado doo-a (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

pravo da tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama;
pravo na ispravku i/ili dopunu u slučaju da su podaci netačni ili nepotpuni;
pravo na zaborav (brisanje) ;
pravo na prigovor i pritužbu ;
pravo na ograničenje obrade ;
pravo na opoziv pristanka na obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
pravo na suprotstavljanja obradi ličnih podataka

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Kolačići (cookies)


Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naš Web sajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browsera Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web browsera.

Izmene politike privatnosti

Soleado doo zadržava pravo da ažurira Politiku privatnosti i prilagodi je izmenama u zakonodavstvu i tehničkim inovacijama. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.